Zheng Wuchang, Jiang Hanting and Yao Yuqin

tortoises fan by zheng wuchang, jiang hanting and yao yuqin

Zheng Wuchang, Jiang Hanting and Yao Yuqin

Tortoises fan, 1949