calligraphy by zhang yuanguo

Zhang Yuanguo

Calligraphy, 2010