blackguard angel by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Blackguard Angel, 1998

tange weile by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Tange Weile, 1988

girl in a box by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Girl in a Box, 2001

star island by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Star Island, 2003

time goes on by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Time Goes On, 2002

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy radio, 2011

flight by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Flight, 2001

zuzanna by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Zuzanna

christ no. 1 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Christ No. 1, 1987

mori girl by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Mori Girl, 2012

sans titre by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Sans titre, 2004

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1989 - 1993

spockie by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Spockie, 2002

in between by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

In Between, 1996

don't cry by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Don't Cry, 2012

turm by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Turm, 1995