itchy and scratchy by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Itchy and Scratchy, 2000

Phillips New York

Schätzpreis 600.000 - 800.000 USD

fuckin' politics by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin' Politics, 2003

artnet Auctions

Schätzpreis 2.000 - 3.000 USD

Jetzt live

country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Country Home, 2011

artnet Auctions

Schätzpreis 9.000 - 11.000 USD

Jetzt live

fuckin' politics by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin' Politics, 2003

artnet Auctions

Schätzpreis 1.000 - 1.500 USD

Jetzt live

untitled (portrait drawing) by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled (Portrait Drawing), 2000

Artificial Gallery

Preis auf Anfrage

untitled (omaba) by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled (Omaba), 2005

K Auction

Schätzpreis 1.500.000 - 2.500.000 KRW

rock n roll suicide by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Rock n Roll Suicide, 1992

Phillips New York

Schätzpreis 300.000 - 400.000 USD

sprouts in hands by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Sprouts in Hands, 2013

Adam Biesk Inc.

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Peach Editions

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Peach Editions

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Preis auf Anfrage

don’t cry by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Don’t Cry, 2012

Tezukayama Gallery

Preis auf Anfrage

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy Radio, 2011

Artware Editions

2.500 USD

sprouts in hands by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Sprouts in Hands, 2013

Hamburg Kennedy Photographs

Preis auf Anfrage

sprouts in hands by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Sprouts in Hands, 2013

Galerie de Bellefeuille

Preis auf Anfrage

broken treasures by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Broken Treasures, 2012

Galerie Maximillian

Preis auf Anfrage

country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Country Home, 2011

Gallery J. Chen

Preis auf Anfrage

damn it all by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Damn it All, 2012

Gallery J. Chen

Preis auf Anfrage