country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

country home, 2011

Tezukayama Gallery

Preis auf Anfrage

sleepless night sitting by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Sleepless Night Sitting, 2007

Zhong Cheng Auctions

Schätzpreis 500.000 - 800.000 TWD

untitled 95-35 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled 95-35, 1995

Zhong Cheng Auctions

Schätzpreis 550.000 - 650.000 TWD

mellow girl by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Mellow Girl, 2009

Phillips London

Schätzpreis 3.000 - 5.000 GBP

poindexter by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Poindexter, 2010

K Auction

Schätzpreis 80.000 - 93.000 HKD

don't wanna cry by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Don't Wanna Cry, 2010

K Auction

Schätzpreis 80.000 - 93.000 HKD

unknown (q) by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Unknown (Q)

Heritage Auctions Texas

Schätzpreis 15.000 - 25.000 USD

pissed off by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Pissed off, 2010

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 55.000 - 85.000 HKD

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1988

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 45.000 - 65.000 HKD

just like bad! by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Just like bad!, 1999

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 200.000 - 300.000 HKD

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1995

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 300.000 - 500.000 HKD

save the tannens by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Save the tannens, 1993

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 500.000 - 800.000 HKD

mumps by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Mumps, 1999

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 1.500.000 - 2.500.000 HKD

give you water by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Give you water, 1993

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Schätzpreis 2.800.000 - 3.800.000 HKD

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 2002

Stephen Friedman Gallery

Preis auf Anfrage

jap by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

JAP, 1999

Art Collection Nakano

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1989 - 1993

Art Collection Nakano

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Peach Editions

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Preis auf Anfrage

poindexter by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Poindexter, 2010

Desert Casino

Preis auf Anfrage

balance girl by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Balance Girl, 2014

Galerie de Bellefeuille

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Peach Editions

Preis auf Anfrage

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled

Peach Editions

Preis auf Anfrage