pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2005

flowers (2) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers (2), 1985

butterfly by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterfly, 1985

to my mother by yayoi kusama

Yayoi Kusama

To My Mother, 1988

nets (an, d. by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Nets (AN, D., 1957

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1978

sex obsession by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Sex Obsession, 2003

city by yayoi kusama

Yayoi Kusama

City, 1993

polka dots by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Polka Dots, 1994

blue nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Blue Nets, 1987