pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1995

net by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Net, 1990

rain in alley by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Rain in alley, 1979

tulipe (ii) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Tulipe (II), 2000

pumpkin r by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin R, 1999

pmpkin mt by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pmpkin MT, 1999

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1991

butterflies by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterflies, 1995

flowers (1) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

FLOWERS (1), 1985

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Nets, 1998

nets 41 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Nets 41, 1997

lemon squash by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Lemon Squash, 1991

flowers (1) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers (1), 1985

sleeping girl by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Sleeping Girl, 1988

butterfly by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterfly, 1980

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1985

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1982

dress by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dress, 1982