Xiao Junxian (chinesisch, 1949)

雨竹图 by xiao junxian

Xiao Junxian

雨竹图, 1930

寒雨打窗 by xiao junxian

Xiao Junxian

寒雨打窗, 1941

万顷烟波 by xiao junxian

Xiao Junxian

万顷烟波, 1918

溪山静逸 by xiao junxian

Xiao Junxian

溪山静逸, 1928

花卉行书 by wang dongpei and xiao junxian

Wang Dongpei and Xiao Junxian

花卉行书, 1924

春林远岫 by xiao junxian

Xiao Junxian

春林远岫, 1944

秋山独钓 by xiao junxian

Xiao Junxian

秋山独钓, 1936