Xiao Junxian and Qian Shixian (chinesisch)

landscape by xiao junxian and qian shixian

Xiao Junxian and Qian Shixian

Landscape, 1938