Xia Suntong (Chinese, 1941)

书法 by xia suntong

Xia Suntong

书法

书法 by xia suntong

Xia Suntong

书法, 1880