Wang Qisun (chinesisch, 1817)

册页 by wang qisun

Wang Qisun

册页, 1814

行书七言诗 (calligraphy) (album w/3 works) by wang qisun, zhao huaiyu and wu shiding

Wang Qisun, Zhao Huaiyu and Wu Shiding

行书七言诗 (Calligraphy) (album w/3 works)

calligraphy by wang qisun

Wang Qisun

Calligraphy