Wang Guxiang (chinesisch, 1568)

花鸟册 册页 纸本 by wang guxiang

Wang Guxiang zugeschrieben

花鸟册 册页 纸本, 1565

玉兰图 by wang guxiang

Wang Guxiang

玉兰图

花鸟图 by wang guxiang

Wang Guxiang

花鸟图

山水人物 by wang guxiang

Wang Guxiang

山水人物

水仙 by wang guxiang

Wang Guxiang

水仙, 1541

春风得意 by wang guxiang

Wang Guxiang

春风得意

行书五言诗 by wang guxiang

Wang Guxiang

行书五言诗

flowers and poems by wang guxiang

Wang Guxiang

Flowers and Poems

桃雀图 (peach blossoms and magpie) by wang guxiang

Wang Guxiang zugeschrieben

桃雀图 (Peach blossoms and magpie)

花鸟 by wang guxiang

Wang Guxiang

花鸟

富贵一品 by wang guxiang

Wang Guxiang

富贵一品

荷花 (lotus) by wang guxiang

Wang Guxiang

荷花 (Lotus)

花卉 (flowers) by wang guxiang

Wang Guxiang

花卉 (Flowers)