Walter Runeberg (finnisch, 1920)

lex by walter runeberg

Walter Runeberg

Lex