Toyen (Maria Cerminova) (Czech, 1980)

le roi gordogane (bk w/1 work) by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Le roi Gordogane (bk w/1 work), 1968

střelnice by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Střelnice, 1973

střelnice by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Střelnice, 1973

composition by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Composition

ohne titel by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Ohne Titel

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les

l'usine by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

L'Usine, 1920

projet de tissus by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Projet de tissus

projet de tissus by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Projet de tissus

paysage by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Paysage, 1937

tetřev brunibor by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Tetřev Brunibor, 1945

le gigot (bk w/1 work) by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Le Gigot (bk w/1 work)

nu by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Nu, 1930

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les, 1970

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les, 1970

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les, 1970

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les, 1970

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les, 1970

svatokrádežný les by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Svatokrádežný les, 1970

composition surréaliste by toyen (maria cerminova)

Toyen (Maria Cerminova)

Composition surréaliste, 1933