rising by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

rising, 2008

SCAI The Bathhouse

Preis auf Anfrage

pulsation by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

pulsation, 2011

SCAI The Bathhouse

Preis auf Anfrage

cutting insights by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

cutting insights, 2008

SCAI The Bathhouse

Preis auf Anfrage

foliage by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

Foliage, 2007

SCAI The Bathhouse

Preis auf Anfrage

breathing wall, blessing wall by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

Breathing Wall, Blessing Wall, 2006

SCAI The Bathhouse

Preis auf Anfrage

multiplication 06 by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

Multiplication 06, 2006

SCAI The Bathhouse

Preis auf Anfrage