maguey by tina modotti

Tina Modotti

Maguey, 1926

Phillips New York

Schätzpreis 15.000 - 25.000 USD

calle by tina modotti

Tina Modotti

Calle, 1926

Throckmorton Fine Art, Inc.

Preis auf Anfrage