epimetheus by thomas ruff

Thomas Ruff

Epimetheus, 2009

artnet Auctions

Schätzpreis 3.500 - 4.500 USD

Jetzt live

substrat 31 i by thomas ruff

Thomas Ruff

Substrat 31 I, 2007

Galleria Lia Rumma

Preis auf Anfrage

neg-nus_02 by thomas ruff

Thomas Ruff

Neg-nus_02, 2014

Galerie Rüdiger Schöttle

Preis auf Anfrage

neg-nus_17 by thomas ruff

Thomas Ruff

Neg-nus_17, 2014

Galerie Rüdiger Schöttle

Preis auf Anfrage

substrat 33 i by thomas ruff

Thomas Ruff

Substrat 33 I, 2007

Galerie Rüdiger Schöttle

Preis auf Anfrage

r.phg.11_i by thomas ruff

Thomas Ruff

r.phg.11_I, 2014

Galerie Rüdiger Schöttle

Preis auf Anfrage

r.phg.03_ii by thomas ruff

Thomas Ruff

r.phg.03_II, 2014

Galerie Rüdiger Schöttle

Preis auf Anfrage

substrat 2 i by thomas ruff

Thomas Ruff

Substrat 2 I, 2003

Leslie Hindman Auctioneers

Schätzpreis 8.000 - 12.000 USD

neg!nus_25 by thomas ruff

Thomas Ruff

neg!nus_25, 2014

Mai 36 Galerie

Preis auf Anfrage

phg.05_ii by thomas ruff

Thomas Ruff

phg.05_II, 2014

Mai 36 Galerie

Preis auf Anfrage

nudes dh17 by thomas ruff

Thomas Ruff

nudes dh17, 2012

Mai 36 Galerie

Preis auf Anfrage

substrate (8-teiliges leporello mit) by thomas ruff

Thomas Ruff

Substrate (8-teiliges leporello mit), 2009

Ketterer Kunst München

Schätzpreis 7.000 - 9.000 EUR

cassini 13 by thomas ruff

Thomas Ruff

cassini 13, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

zycles 4080 by thomas ruff

Thomas Ruff

zycles 4080, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

cassini 27 by thomas ruff

Thomas Ruff

cassini 27, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

zycles 3080 by thomas ruff

Thomas Ruff

zycles 3080, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

zycles 4078 by thomas ruff

Thomas Ruff

zycles 4078, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

3d-ma.r.s.10 by thomas ruff

Thomas Ruff

3D-ma.r.s.10, 2013

David Zwirner

Preis auf Anfrage

cassini 16 by thomas ruff

Thomas Ruff

cassini 16, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

cassini 23 by thomas ruff

Thomas Ruff

cassini 23, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

cassini 33 by thomas ruff

Thomas Ruff

cassini 33, 2009

David Zwirner

Preis auf Anfrage

jpeg ib02 by thomas ruff

Thomas Ruff

jpeg ib02, 2007

David Zwirner

Preis auf Anfrage

jpeg sr01 by thomas ruff

Thomas Ruff

jpeg sr01, 2007

David Zwirner

Preis auf Anfrage

ma.r.s.05 by thomas ruff

Thomas Ruff

ma.r.s.05, 2010

David Zwirner

Preis auf Anfrage