sans titre by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Sans titre

organic forms by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Organic forms

smart girl by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Smart Girl, 1925

ohne titel by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Ohne Titel, 1921

golden centre by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Golden Centre, 1971

moving forms by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Moving Forms, 1975

composition by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Composition, 1981

ohne titel by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Ohne Titel, 1956

komposition by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Komposition, 1969

komposition by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Komposition, 1968

ohne titel by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Ohne Titel

ohne titel by thilo maatsch

Thilo Maatsch

Ohne Titel, 1960