Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong (Chinese)

牡丹水仙图 by tang xiaoming, wang yujue and lin yong

Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong

牡丹水仙图, 1991

鱼乐图 by tang xiaoming, wang yujue and lin yong

Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong

鱼乐图

满园春色 by tang xiaoming, wang yujue and lin yong

Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong

满园春色