european ship by sumio kawakami

Sumio Kawakami

European ship

imported rare treasure by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Imported rare treasure

japanese woman by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Japanese Woman

nude by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Nude

locomotive by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Locomotive, 1961

nanman box by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Nanman Box

christ by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Christ, 1959

western ship by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Western Ship, 1963

western ship by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Western Ship

illusion hirado by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Illusion Hirado, 1958

yokohama festival by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Yokohama Festival

tike ship (bk.) by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Tike Ship (bk.), 1969

ave maria by sumio kawakami

Sumio Kawakami

Ave Maria