Sofu Teshigahara (Japanese, 1979)

sans titre by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Sans titre

sculpture by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Sculpture

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

figure of head three by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Figure of head three

folding screen by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Folding screen, 1970

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1968

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1968

bouclier n° 7 by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Bouclier N° 7

ohne titel by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Ohne Titel

ohne titel by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Ohne Titel

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled