costina v by sissi farassat

Sissi Farassat

Costina V, 2012

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

behind iv by sissi farassat

Sissi Farassat

Behind IV, 2012

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

costina i by sissi farassat

Sissi Farassat

Costina I, 2010

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

me, me, always me iii by sissi farassat

Sissi Farassat

Me, Me, Always Me III, 2010

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

andrea by sissi farassat

Sissi Farassat

Andrea, 2011

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

the wall by sissi farassat

Sissi Farassat

The Wall, 2011

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

costina iii by sissi farassat

Sissi Farassat

Costina III, 2012

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

me, me, always me ii by sissi farassat

Sissi Farassat

Me, Me, Always Me II, 2012

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

moschee iii by sissi farassat

Sissi Farassat

Moschee III, 2012

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

car iii by sissi farassat

Sissi Farassat

Car III, 2004

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

agatha ii by sissi farassat

Sissi Farassat

Agatha II, 2012

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

unterwäsche by sissi farassat

Sissi Farassat

Unterwäsche, 2008

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage

andrea by sissi farassat

Sissi Farassat

Andrea, 2010

Edwynn Houk Gallery

Preis auf Anfrage