kosmologhia by simone lucas

Simone Lucas

Kosmologhia, 2013

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

madchen vor tafel by simone lucas

Simone Lucas

Madchen vor Tafel, 2005

Rita Krauss Fine Art

Preis auf Anfrage

das fliegende auge by simone lucas

Simone Lucas

Das fliegende Auge, 2009

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

drachentöter by simone lucas

Simone Lucas

Drachentöter, 2011 - 2012

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

ursmajor by simone lucas

Simone Lucas

Ursmajor, 2013

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

zeichensaal by simone lucas

Simone Lucas

Zeichensaal, 2011

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

universum by simone lucas

Simone Lucas

Universum, 2009

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

messung by simone lucas

Simone Lucas

Messung, 2010

Galerie Rupert Pfab

Preis auf Anfrage

frau mit reifen by simone lucas

Simone Lucas

Frau mit Reifen, 2009

Tilton Gallery

Preis auf Anfrage

follow your eyes by simone lucas

Simone Lucas

Follow Your Eyes, 2009

Tilton Gallery

Preis auf Anfrage

lydia by simone lucas

Simone Lucas

Lydia, 2009

Tilton Gallery

Preis auf Anfrage

madchen vor einer mauer by simone lucas

Simone Lucas

Madchen vor einer Mauer, 2009

Tilton Gallery

Preis auf Anfrage

nackt by simone lucas

Simone Lucas

Nackt, 2009

Tilton Gallery

Preis auf Anfrage

not titled yet by simone lucas

Simone Lucas

Not Titled Yet, 2009

Tilton Gallery

Preis auf Anfrage