Shou Shigong and Ye Yun (chinesisch)

scholar and child attendant by shou shigong and ye yun

Shou Shigong and Ye Yun

Scholar and child attendant

历史人物 (set of 4) by shou shigong and ye yun

Shou Shigong and Ye Yun

历史人物 (set of 4), 1934