Qiu Ying (chinesisch, 1552)

庭院仕女 立轴 设色纸本 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

庭院仕女 立轴 设色纸本

孔子授书图 立轴 绢本设色 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

孔子授书图 立轴 绢本设色

洛神赋 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

洛神赋

梅下双姝 by qiu ying

Qiu Ying

梅下双姝

montage de penglai by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

Montage de Penglai

仕女 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

仕女

教子图 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

教子图

松檐读书 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

松檐读书

山水 by qiu ying

Qiu Ying

山水

山水人物 by qiu ying

Qiu Ying

山水人物

山水 by qiu ying

Qiu Ying

山水

竹林居士 by qiu ying

Qiu Ying

竹林居士

村居图 by qiu ying

Qiu Ying

村居图

周茂叔爱莲图 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

周茂叔爱莲图

松下高士图 by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

松下高士图

消夏图 by qiu ying

Qiu Ying

消夏图

ladies by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

Ladies

two ladies by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

Two Ladies

banquet by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

Banquet

scholars on horses by qiu ying

Qiu Ying zugeschrieben

Scholars on Horses