apprentice by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Apprentice, 2006

sleeping lotus by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Sleeping Lotus, 2000

liu hai and frog by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Liu hai and frog, 2013

yu yin figure by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Yu Yin Figure, 2011

猫一 (cat i) by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

猫一 (Cat I), 2010

cynic by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Cynic, 2009

flood love by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Flood love, 2003 - 2004

overcautious by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Overcautious, 2009

fox spirit by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Fox spirit, 2008

wolf by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Wolf, 2008

fair talk by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Fair talk, 2008

literature by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Literature, 2003

my tapir by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

My tapir

monkey by qiu jiongjiong

Qiu Jiongjiong

Monkey, 2009