zhong kui by pu ru

Pu Ru

Zhong Kui, 1958

Zhong Cheng Auctions

Schätzpreis 550.000 - 650.000 TWD

calligraphy by pu ru

Pu Ru

Calligraphy

Zhong Cheng Auctions

Schätzpreis 120.000 - 240.000 TWD