artwork by otto dix

European Art Old Masters

29. Jan 2015

Freeman's
Philadelphia, PA USA