Olga Lanner (schwedisch, 1961)

flickporträtt by olga lanner

Olga Lanner

Flickporträtt

fat by olga lanner

Olga Lanner

Fat, 1914