Nagayama Bokusai (japanisch, 1848)

portrait 28 by nagayama bokusai

Nagayama Bokusai

Portrait 28, 2010

skizze eines fugu by nagayama bokusai

Nagayama Bokusai

Skizze eines fugu

fischer by nagayama bokusai

Nagayama Bokusai

Fischer

reisigsammler by nagayama bokusai

Nagayama Bokusai

Reisigsammler