Masamichi Yoshikawa (japanisch, geb. )

a vase by masamichi yoshikawa

Masamichi Yoshikawa

A vase

kayho by masamichi yoshikawa

Masamichi Yoshikawa

Kayho

kayho by masamichi yoshikawa

Werkstatt von Masamichi Yoshikawa

Kayho

shizuku vase boule by masamichi yoshikawa

Masamichi Yoshikawa

Shizuku vase boule

ban plat décoratif by masamichi yoshikawa

Masamichi Yoshikawa

Ban plat décoratif

vase shuki by masamichi yoshikawa

Masamichi Yoshikawa

Vase Shuki