Liu Yong (chinesisch, 1804)

行书 by liu yong

Liu Yong

行书, 1798

行书七言联 对联 (couplet) by liu yong

Liu Yong zugeschrieben

行书七言联 对联 (couplet)

小楷御制诗 by liu yong

Liu Yong zugeschrieben

小楷御制诗