Liu Lingcang (chinesisch, 1989)

双姝 扇片 纸本 by liu lingcang

Liu Lingcang

双姝 扇片 纸本

俏不争春 by guo muxi and liu lingcang

Guo Muxi and Liu Lingcang

俏不争春, 1976

长生仙桂图 by liu lingcang

Liu Lingcang

长生仙桂图

菊雏图 by liu lingcang

Liu Lingcang

菊雏图, 1978

人物故事 by liu lingcang

Liu Lingcang

人物故事, 1980

小鸡 by liu lingcang

Liu Lingcang

小鸡

楚莲香图 by liu lingcang

Liu Lingcang

楚莲香图

依竹观流 by liu lingcang

Liu Lingcang

依竹观流, 1944

钟馗图 by liu lingcang

Liu Lingcang

钟馗图, 1927

南极老人 by liu lingcang

Liu Lingcang

南极老人, 1985

清韵图 by liu lingcang

Liu Lingcang

清韵图, 1988