Liang Xihong (Chinese, 1982)

春雨 by liang xihong

Liang Xihong

春雨, 1955

晚霞船影 by liang xihong

Liang Xihong

晚霞船影, 1954

小瓶花 by liang xihong

Liang Xihong

小瓶花

untitled by liang xihong

Liang Xihong

Untitled

untitled by liang xihong

Liang Xihong

Untitled