visual poem by khaled al-saai

Khaled Al-Saai

Visual poem, 2010

Galerie Kashya Hildebrand

Preis auf Anfrage

swinging letters by khaled al-saai

Khaled Al-Saai

Swinging Letters, 2010

Galerie Kashya Hildebrand

Preis auf Anfrage