fumpo by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Fumpo, 1975

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 20.000.000 - 40.000.000 JPY

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1974

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 8.000.000 - 15.000.000 JPY

spectrum by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Spectrum

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 3.500.000 - 5.000.000 JPY

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 3.000.000 - 4.500.000 JPY

auspicious yellow by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Auspicious Yellow

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 2.500.000 - 4.000.000 JPY

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1982

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 1.000.000 - 2.000.000 JPY

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1969

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 300.000 - 500.000 JPY

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1969

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 300.000 - 500.000 JPY

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1950

Shinwa Art Auction

Schätzpreis 100.000 - 200.000 JPY

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1981

Compagnia dell'Arte

Preis auf Anfrage

explosion by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Explosion, 2003

Compagnia dell'Arte

20.000 - 30.000 USD

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1973

Compagnia dell'Arte

Preis auf Anfrage

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1981

Compagnia dell'Arte

Preis auf Anfrage

hachiko-ooji by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Hachiko-Ooji, 1984

Axel Vervoordt Gallery

Preis auf Anfrage

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1962

Axel Vervoordt Gallery

Preis auf Anfrage

shintan by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Shintan, 1989

Fergus McCaffrey

Preis auf Anfrage

koheki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Koheki, 1990

Fergus McCaffrey

Preis auf Anfrage

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1975

Sakurado Fine Arts

Preis auf Anfrage

akazome by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Akazome, 1993

Tezukayama Gallery

Preis auf Anfrage

composition t55 by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Composition T55

Axel Vervoordt Gallery

Preis auf Anfrage