Katsushika Hokusai (japanisch, 1849)

a surimono by katsushika hokusai

Katsushika Hokusai

A Surimono, 1822

a surimono by katsushika hokusai

Katsushika Hokusai

A Surimono, 1822

a surimono by katsushika hokusai

Katsushika Hokusai

A Surimono, 1822