return to omski by jules olitski

Jules Olitski

Return to Omski, 1972

William Shearburn Gallery

Preis auf Anfrage

beauty mouth #15 by jules olitski

Jules Olitski

Beauty Mouth #15, 1972

Miriam Shiell Fine Art Ltd.

Preis auf Anfrage

rambam-4 by jules olitski

Jules Olitski

Rambam-4, 1976

Viviane Bregman Fine Art

Preis auf Anfrage

tradition memory by jules olitski

Jules Olitski

Tradition Memory, 1984

Jimmy D. Robinson, Inc.

Preis auf Anfrage

no. 7 by jules olitski

Jules Olitski

No. 7, 1968

FreedmanArt

Preis auf Anfrage

shekinah light by jules olitski

Jules Olitski

Shekinah Light, 1990

FreedmanArt

Preis auf Anfrage

slain commisssar by jules olitski

Jules Olitski

Slain Commisssar, 1980

Gallart.com

Preis auf Anfrage

elegy by jules olitski

Jules Olitski

Elegy, 2002

Hal Katzen Gallery

Preis auf Anfrage

intimations: four by jules olitski

Jules Olitski

Intimations: Four, 2001

Adelson Galleries Boston

Preis auf Anfrage

moses sword by jules olitski

Jules Olitski

Moses Sword, 1980

Edelman Arts

20.000 - 30.000 USD

ashtoreth implied - 3 by jules olitski

Jules Olitski

Ashtoreth Implied - 3, 1978

Edelman Arts

Preis auf Anfrage

ultimate regard by jules olitski

Jules Olitski

Ultimate Regard, 1983

Gallart.com

Preis auf Anfrage

untitled by jules olitski

Jules Olitski

Untitled, 1963

Rosenthal Fine Art, Inc.

Preis auf Anfrage