pantins by jorge camacho

Jorge Camacho

Pantins, 1975

le placer by jorge camacho

Jorge Camacho

Le placer, 1975

le migrateur by jorge camacho

Jorge Camacho

Le migrateur

la vue by jorge camacho

Jorge Camacho

La vue

dessin by jorge camacho

Jorge Camacho

Dessin

espace de clown by jorge camacho

Jorge Camacho

Espace de clown, 1987

la fenêtre by jorge camacho

Jorge Camacho

La Fenêtre, 1962

sans titre by jorge camacho

Jorge Camacho

Sans titre, 1970