Johan Fredrik Martin (schwedisch, 1816)

kongl by johan fredrik martin

Johan Fredrik Martin

Kongl

drottningholm by johan fredrik martin

Johan Fredrik Martin

Drottningholm, 1785

utsigt af stockholm tagen från kungsholmen by johan fredrik martin

Schule von Johan Fredrik Martin

Utsigt af Stockholm tagen från Kungsholmen

utsigt af strängnäs by johan fredrik martin

Johan Fredrik Martin

Utsigt af Strängnäs