meta-meta, roto-zaza by jean tinguely

Jean Tinguely

Meta-Meta, Roto-Zaza

gyz by jean tinguely

Jean Tinguely

Gyz, 1975

viva ferrari by jean tinguely

Jean Tinguely

Viva Ferrari, 1990

untitled by jean tinguely

Jean Tinguely

Untitled, 1950 - 1959

meta by jean tinguely

Jean Tinguely

Meta, 1988 - 1989

mmeta-meta roto-zaza by jean tinguely

Jean Tinguely

MMeta-Meta Roto-Zaza

sans titre by jean tinguely

Jean Tinguely

Sans titre, 1987

metamatic n°17 by jean tinguely

Jean Tinguely

Metamatic n°17, 1959

pour roger by jean tinguely

Jean Tinguely

Pour Roger, 1961