english channel by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

English Channel, 1994

yellow sea, cheju by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Yellow Sea, Cheju, 1992

yellow sea, cheju by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Yellow Sea, Cheju, 1992

palace, m.j.;, 1978 by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Palace, M.J.;, 1978, 1978