Giulio Benso (Italian, 1668)

st. sebastian by giulio benso

Giulio Benso zugeschrieben

St. Sebastian

la partie d'échec by giulio benso

Umkreis von Giulio Benso

La partie d'échec

scène de lapidation by giulio benso

Giulio Benso

Scène de lapidation

vierge à l'enfant by giulio benso

Giulio Benso

Vierge à l'enfant

beweinung christi by giulio benso

Giulio Benso

Beweinung Christi