testa maschile by eva elisabeth atschko

Eva Elisabeth Atschko

Testa maschile, 1925