la cruche cassée by eugène cornu

Eugène Cornu

La cruche cassée

vase by eugène cornu

Eugène Cornu zugeschrieben

Vase, 1875

bust of artemis by eugène cornu

Eugène Cornu

Bust of Artemis

guéridon by eugène cornu

Eugène Cornu

Guéridon, 1875

paire de vases by eugène cornu

Eugène Cornu zugeschrieben

Paire de vases, 1900

paire de vases de forme ovoïde by eugène cornu

Eugène Cornu zugeschrieben

Paire de vases de forme ovoïde, 1900