Drevopodnik Holesav (tschechisch)

claustra by drevopodnik holesav

Drevopodnik Holesav

Claustra, 1960

claustra by drevopodnik holesav

Drevopodnik Holesav

Claustra, 1960

room dividers (pair) by drevopodnik holesav

Drevopodnik Holesav

Room Dividers (pair)

raumteiler by drevopodnik holesav

Drevopodnik Holesav

Raumteiler, 1950 - 1959

raumteiler by drevopodnik holesav

Drevopodnik Holesav

Raumteiler, 1950 - 1959