column by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Column, 1961

Abby M. Taylor Fine Art LLC

Preis auf Anfrage

disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco, 1977

De Primi Fine Art SA

Preis auf Anfrage

rilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Rilievo, 1926

Abby M. Taylor Fine Art LLC

Preis auf Anfrage

porta by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Porta, 1979

Sigrid Freundorfer Fine Art

Preis auf Anfrage

sfera / sphere by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera / Sphere, 1977

Galerie Thomas

Preis auf Anfrage

guscio iii, studio by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Guscio III, studio, 1986 - 1987

Michali Gallery

Preis auf Anfrage