Anne Garvin Dangar (australisch, 1951)

plat circulaire by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Plat circulaire

soupière by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Soupière

pichet à bourrelets by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Pichet à bourrelets

pot à anses by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Pot à anses, 1950

plat circulaire by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Plat circulaire

plat by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Plat