helga by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Helga, 1972

Greg Thompson Fine Art

Preis auf Anfrage

friendship dory by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Friendship Dory

Roger King Gallery of Fine Art

Preis auf Anfrage

the barnacles by andrew wyeth

Andrew Wyeth

The Barnacles

Roger King Gallery of Fine Art

Preis auf Anfrage

disk harrow by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Disk Harrow, 1996

Debra Force

Preis auf Anfrage

wet sand by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Wet Sand, 1952

Heather James Fine Art

Preis auf Anfrage

albinos study by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Albinos Study, 2002

Heather James Fine Art

Preis auf Anfrage

field flowers by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Field Flowers, 1959

Somerville Manning Gallery

Preis auf Anfrage

hayloft by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Hayloft , 1961

Caldwell Gallery Hudson

Preis auf Anfrage

burled oak by andrew wyeth

Andrew Wyeth

Burled Oak

Somerville Manning Gallery

Preis auf Anfrage

the bobsled by andrew wyeth

Andrew Wyeth

THE BOBSLED, 1937

Driscoll Babcock Galleries

Preis auf Anfrage