guy de maupassant by alphonse liebert

Alphonse Liebert

Guy de Maupassant, 1890

la commune de paris by alphonse liebert

Alphonse Liebert

LA COMMUNE DE PARIS, 1871

guy de manpassant by alphonse liebert

Alphonse Liebert

Guy de Manpassant, 1890