Stefan Karlsson: Världens bästa Karlsson (Gothenburg)

Stefan Karlsson: Världens bästa Karlsson (Gothenburg)

Stockholm, Sweden Mittwoch, 23. November 2011Samstag, 17. Dezember 2011


Stockholm, Sweden
Mittwoch, 23. November 2011Samstag, 17. Dezember 2011

Stefan Karlsson: Världens bästa Karlsson

23 November - 17 December 2011
Vernissage lördag 19 november 2011, kl 12-16, i konstnärens närvaro

Wetterling Gallery, Arkivgatan 4, Göteborg

Wetterling Gallery presenterar stolt sin andra separatutställning med Stefan Karlsson i Göteborg. ”Världens bästa Karlsson” visar ett tiotal målningar som vidareutvecklar måleriet som han ägnat de senaste åren åt samtidigt som de refererar till hans tidigare konstnärliga projekt i gränslandet mellan kultur och kommers.

Stefan Karlsson, som blev känd under 80- och 90-talet för sina konstverk som intervenerade i sociala kontexter, har de senaste åren åter koncentrerat sig åt det mer traditionella måleriet. Framför monokroma bakgrunder i dova pastellfärger placerar han populära barnfigurer (John Blund, Teletubbies, Drutten, Fablernas värld och Professor Balthazar), som i kombination med textfragment skyltar icke existerande budskap. Han använder sig av en tydlig grafisk reklamestetik som i sitt uttryck påminner om de gamla socialistiska öststaternas formideal. Propagandainslaget bleknar dock i Karlssons målningar om sambandet mellan bild och text är mer svävande där det överhuvudtaget existerar.

I måleriet hittar Stefan Karlsson en möjlighet att ta ett personligare grepp om konsten. Barndomen, uppväxten och senare erfarenheter i livet, som t ex tiden i Tyskland under 80-talet, blir utgångspunkter för en upptäcktsresa genom populärkulturella symboler, personliga och kollektiva minnen och samhällspolitiska frågor. Karlssons ”kalla krig” är ett krig på en personlig nivå, ett krig som utkämpas mentalt i vardagen utav alla individer. De oskyldiga barnfigurer blir symboliska soldater i hans krigsföring, som man antingen kämpar emot eller allierar sig med.

Att använda sig av figurer ur barnvärlden och samtidigt av estetiken från en svunnen (kommunistiskt) tid, ger naturligtvis Stefan Karlssons verk ett ironiskt drag. Nostalgi är dock inte det han vill åt. Mer handlar hans måleri om ett upparbetande av sitt eget förflutna och av historia i allmänhet. Det finns ett försonande drag i hans bilder och en ödmjukhet för olika uttryck, stilar och referensramar som uppmanar till eftertänksamhet.