ART TORONTO

ART TORONTO

Osaka, Japan Freitag, 26. Oktober 2012Montag, 29. Oktober 2012


Osaka, Japan
Freitag, 26. Oktober 2012Montag, 29. Oktober 2012

ART TORONTO October 26-29, 2012
METRO TORONTO CONVENTION CENTRE
North Building, Exhibit Hall A & B
255 Front Street West
Booth : 1216
Artists : Kohei Yamashita, Misato Kurimune, Hirohito Nomoto, Tomoko Sakumoto, Takao Machiba, Satoru Tamura
Works Available by : Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami